Pictogrammen

De pijl is van oorsprong het eerste pictogram. In de oertijd hing men een tak in een struik of boom om aan te wijzen in welke richting iemand moest gaan. Die eenvoud is nog steeds de kracht van het pictogram. Het zijn sterk vereenvoudigde tekeningen met slechts ´én betekenis, bijvoorbeeld 'toilet'.

Iedereen kent het mannetje of vrouwtje dat aangeeft waar de toiletten zich bevinden. Bij nadere inspectie lijkt zo’n figuurtje helemaal niet op een mens. Toch herkent iedereen, ongeacht zijn afkomst of cultuur de betekenis van het pictogram.

Een goed pictogram wordt universeel begrepen en is cultuuronafhankelijk, dus zowel van link-naar-rechts te lezen als van rechts-naar-links. Dankzij internationale afspraken worden pictogrammen nog steeds uniformer en krijgen ze meer en meer dezelfde betekenis. De pictogrammen die voor Schiphol zijn ontwikkeld voldoen aan de richtlijnen.

Landen beslissen samen welke pictogrammen begrijpelijk zijn en welke niet. Soms worden bestaande pictogrammen aangepast omdat ze niet duidelijk genoeg blijken te zijn. Zo werd het bestaande pictogram voor uitgang, een pijl die uit een ruimte wijst, vervangen door een tekeningetje van een mens die een ruimte uitloopt.

Meestal maakt een pictogram deel uit van een serie die in zijn totaliteit een bepaalde bewegwijzering uitbeeldt. De pictogrammen in zo’n 'familie' moeten dan een onderlinge samenhang vertonen.
Dit kan op verschillende manieren, zoals het afstemmen van de dik/dun-verhouding van lijnen, een bepaalde verdeling van wit(rest)ruimte of het kiezen van gelijke vormen. Hoewel pictogrammen voor zichzelf spreken, worden ze zelden zonder begeleidende tekst toegepast. Vaak in het Nederlands en het Engels. Om elk misverstand te voorkomen. In het internationale deel van Schiphol worden vrijwel alleen pictogrammen met een Engelse tekst gevoerd met als doel zo rustig en eenvoudig mogelijk te communiceren.

copyright: mijksenaar.com