Webapplicaties

Werf3 denkt strategisch met u mee als u uw applicatie van scratch-on wilt opzetten. Wij zijn gespecialiseerd om ingewikkelde platforms te ontwikkelen en adviseren u welke stappen het beste gezet kunnen worden. Wij stellen de vraag achter de vraag.

Uw wensen en eisen worden in kaart gebracht en vertaald tot praktische oplossingen. We formuleren eerst usecases (gebruikersscenario’s: wat moet elke type gebruiker kunnen doen). Van daaruit wordt door een Human Centered Designer een functioneel ontwerp ontwikkeld, dat vervolgens weer uitgangspunt is om tot een goed grafisch ontwerp te komen. Vaak wordt er een database aan zo’n applicatie gekoppeld en ontwikkelen we de database-structuur (database modelling).

Ook bieden we content managementoplossing voor websites. Mura en Wordpress zijn systemen waarmee we veel ervaring hebben. Mura voor krachtige en flexibele oplossingen met groeimogelijkheden. Wordpress voor snelle contentgestuurde websites.